รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ ผอ.สพม.ตาก นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก