ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย บ้านพักนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย บ้านพักนักเรียนจำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารหลังเก่า ไม่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ ได้ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก