ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้รับผิดชอบงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก