ประชุมคณะกรรมการ ITA online

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (ITA Online) โดยมี นายสิงห์เพชร สุทธิ /นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก