ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก