ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุโขทัย เขต 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ/ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุโขทัย เขต 1 ในการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRMS) การบริหารอัตรากำลัง และงานประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ฯ (DPA) ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก