รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาแฮนด์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

ดร.มนตรี   ใยระย้า   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  มอบหมายให้นายธีรวัช  นิลขลัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศีกษา  นำครููผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาแฮนด์บอลในร่มชายและหญิง   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  “กาญจนบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566  ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาแฮนด์บอลในร่มชาย ของโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ตัวแทนจังหวัดตาก  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”  ในครั้งนี้