สพม.ตาก และ สพป.ตาก เขต 1 ร่วมสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนการศึกษา

 . การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาก นำโดย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นำโดยนายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 แข่งขันฟุตบอล 9 คน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 เขต เพื่อร่วมกันประสานงานพัฒนา การศึกษาตาก ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”