มอบทุนโครงการ “เพชรประชาวิทย์”

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ท่านชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก และเพื่อน มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “เพชรประชาวิทย์” จำนวน 50,000 บาท สำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 ปีนี้ที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี โดยจะเป็นทุนต่อเนื่อง ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6