การอบรมขับเคลื่อน หลักสูตร “รักษ์ตาก อย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567  นายมนตรี  ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”นางสาวดุจคณิศร คงเมือง และนางสาวนัทธ์หทัย  เสมบาง ครูโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” เข้าร่วมการอบรมขับเคลื่อน หลักสูตร “รักษ์ตาก อย่างสร้างสรรค์” ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 โรงเรียน โดยมี นายสุทัศน์ ศรีดาเดช  ผอ.สพม. ตาก เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.อวยชัย ศรีตระกูล อดีตผอ.สพม. ตาก เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก