กิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ณ ห้องสมุด โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 124 คน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแนะแนวจากโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 4/1, 4/2, 5/1 และ 6/1 จำนวน 128 คน