พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ นางสาวสุภัสรีญา ไชการัณย์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนผดุงปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดและการก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก