โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : กิจกรรมนศท.จิตอาสาพัฒนาร่วมสร้างแนวกันไฟ ชุมชนท่าปุยตก

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายรัติน์พงษ์  สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมมอบหมายให้ นายศิวพงษ์  กาวิน ผู้กำกับฯ ผู้ช่วยผู้กำกับฯ และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามเงาวิทยาคมจำนวน 60 นาย ในการดำเนินกิจกรรม นศท.จิตอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ เพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่เขตป่าชุมชน บ้านท่าปุยตก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก