นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมใจภักดิ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมใจภักดิ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นายเสรี พรหมแก้ว นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ และนางสาวณัฐธิดา ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมใจภักดิ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก