เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 19 กันยายน 2566 ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นางสาว พรทิพย์ อินอยู่ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอ การอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล และการนำหลักสูตรไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอน ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก