ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 21 กันยายน 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือจังหวัดตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมช้องนาง โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก