สพม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ร.ร.นาโบสถ์วิทยาคม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมให้กำลังใจ แก่ ครูและบุคลากร โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคม โดยมี นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผอ.รร.นาโบสถ์วิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น