เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวณัฐธิดา ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชนปทุมคีรี ชุมชนดอยคีรี ชุมชนเด่นสน และชุมชนหัวเดียด เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก