ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สพม.ตาก