ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุม ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อ ชี้แจงนโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายชยุต นามอยู่ และ นายจักรรินทร์แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ