ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพดล คงป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายนพดล คงป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก