โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยถูกจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยถูกจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน เยาวชนตำบลนาโบสถ์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ทุกคน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ ตระหนักและเข้าใจกฏหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยมีนายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เป็นประธานพิธี

การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน แหน่น้ำ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาจีน และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้เเก่ นางสาวศศิวิมล พันรัตนชาติ และนายทัศพล พันรัตนชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Math Open house รอบรู้คณิต คิดสร้างสรรค์

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรม Math Open house รอบรู้คณิต คิดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมฐานต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม โดยมี นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม