การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน แหน่น้ำ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาจีน และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้เเก่ นางสาวศศิวิมล พันรัตนชาติ และนายทัศพล พันรัตนชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย