รับพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE IDOL 14

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายชิติพัทธ์ อุดมรัตนศักดิ์ ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ที่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในสัปดาห์ที่ 1 – 4 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 เข้ารับพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE IDOL ในงานคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 14 รอบสุดท้าย ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร