ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับประเทศ พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจแก่นายนิธิโชติ อิ่มแสง ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวศิวพร  แพทย์ขิม หัวหน้าโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตากพิทยาคม ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 14 ระดับประเทศ พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจแก่นายนิธิโชติ  อิ่มแสง ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร

 

ผลการประกวดปรากฏว่านายนิธิโชติ  อิ่มแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายชาย เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567