ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) โดยมี นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นกรรมการ และ นายนายภูธนภัส พุ่มไม้ ผอ.รร.ตากพิทยาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ(ชั้น 2) สพม.ตาก