รายงานตัวรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธาน รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 ราย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก