รายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก รับรายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 ราย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก