การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”
มอบหมายให้นายทำนอง รุ่งระวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖                          ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง               ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม   อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก