Math Open house รอบรู้คณิต คิดสร้างสรรค์

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จัดกิจกรรม Math Open house รอบรู้คณิต คิดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมฐานต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม โดยมี นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม