โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โครงการการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566