โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

นางทองเพียร วาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน เพื่อเเสดงความ จงรักภัคดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ