พิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก หมอบหมายให้นายชยุต นามอยู่ รอง.ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”เพื่อเป็นโครงการสร้างความสุข และความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”