ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ”ให้แก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2567 ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สพม.ตาก