ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริ

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อติดตามและดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม