โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา