โรงเรียนวังประจบวิทยาคม : นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตามกิจกรรม นศท.ร่วมทำความดี “เติมคนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม“

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวพรปวีณ์ สองจิตร์ ครูผู้รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตามกิจกรรม นศท.ร่วมทำความดี “เติมคนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม“ ณ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก