โรงเรียนตากพิทยาคม : คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้สิบเอกมงคล ใจเย็น หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนตากพิทยาคม นำคณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้แสดงออกซึ่งความมีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้กระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา โรงเรียนตากพิทยาคม