สพม.ตาก อำนวยความสะดวกในการขอใช้พื้นที่ของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษาตาก ร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม ให้บริการสถานที่ และอำนวยความสะดวก ให้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ในการจัดประชุมชมรมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 310 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก