สพม.ตาก ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/256

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก