สพม.ตาก ร่วมเสวนนา Empowering Rural Teacher ในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก และ ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเสวนาทางการศึกษา

Empowering Rural Teacher : China-ASEAN Teacher Professional Development Forum

จัดโดย สพม.ตาก ร่วม UNESCO : Teacher College Education

โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยตัวแทนทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ชนบท เพื่อนำมาซึ่ง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาของอาเซียน และประเทศไทยให้ดีขึ้นต่อไป

โดยร่วมประชุมทางไกล จาก สตูดิโอ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จ.ตาก