ระดมสมอง หน่วยงานทางการศึกษาตาก ​ขับเคลื่อนโครงการ ​ตาก​:จังหวัดแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา

วันที่​ 1 ธันวาคม​ 2564​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ สพม.ตาก​ จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สพป.ตาก เขต 1 และ เขต 2 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก​ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ตาก : จังหวัดแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา”​ โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตาม Flagship ของจังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ (Area base)