สพม.ตาก ร่วมให้กำลังใจ ทีม รร.อุ้มผางวิทยาคม การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นางสาวสิรปภา กมุธากรณ์ นักจิตวิทยา รร.ร่วมให้ขวัญและกำลังใจ สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมและร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการระดับจังหวัด กลุ่มดีเด่น รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ของจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูมอาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี