สพม.ตาก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำหลักสูตรร่วมพัฒนาแบบบูรณาการ

วันที่ 11 มกราคม 2565ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.ตาก เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และคณาจารย์ในการทำหลักสูตรร่วมพัฒนาแบบบูรณาการให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูวิชาการ จากโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคมและโรงเรียนผดุงปัญญา