“เบียร์” หนุ่มน้อยปะกาเกอะญอ สู้ชีวิตสานฝันเป็นครูพัฒนาบ้านเกิด

น้องเบียร์ หนุ่มน้อยปะกาเกอะญอ ม.5 โรงเรียนผดุงปัญญา ขายของทำงานหารายได้ระหว่างเรียน เรียนจบอยากเป็นครู ไปพัฒนาบ้านเกิด (มีคลิป https://youtu.be/UVYfCfj-LmQ) เพราะคนเรามีเส้นทางความฝันที่แตกต่างกัน บางคนถึงเส้นทางความฝันได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่ใช่สำหรับเด็กคนนี้ เลิกเรียน ต้องขายของเลี้ยงชีพ ปิดเทอมทำงานหารายได้ อะไรที่เป็นแรงบันดาล ให้เขาสู้ชีวิตขนาดนี้ ไปทำความรู้จักกับ นายมานพ อมตะภิรมย์ (น้องเบียร์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม

สพม.ตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบหมายให้ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รบการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

พิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมและนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากประธานชมรมคนเดิม คือ ผกท.พ.นุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ให้กับประธานชมคมคนใหม่ คือ ผกท.พ.สุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนการฝึกสอน วิชาทหารในสถานศึกษาต่างๆ เสริมสัม