การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รบการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

obecawards2564