สพม.ตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สพม.ตาก ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย ให้ความรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่