สพม.ตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนจอมทอง

วันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการ สพม.ตาก พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สพม.ตาก ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่