ร่วมประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก และดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 มีนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center)
2. โรงเรียนคุณภาพ
3. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting