ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดเตรียมสถานที่สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดเตรียมสถานที่สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 1/2565 โดยให้ สพม.ตาก เป็นผู้ดำเนินการเสนอต่อศบค.จ.ตาก เพื่อขออนุญาตให้ รร.ตากพิทยาคมและรร.สรรพวิทยาคม เป็นสนามสอบ TCAS และ 9 วิชาสามัญ (ศูนย์สอบ ม.นเรศวร) ทั้งนี้ รร.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการตามที่ประชุมเสนอ โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก